Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Rekisterinpitäjä
J&M Puumala Oy
Y-tunnus 2997484-5
Repolantie 10 A, 29790 Tuorila

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö:
Jari Puumala
puh. 0400 722 769

Rekisterin nimi
Logistinen.fi yhteydenottopyynnöt

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää:
Nimi
Yritys
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Muut asiakkaan antamat tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niihin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Tietoverkossa ja laitteistossa oleva rekisteri on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä.

Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan
Viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Mistä tietoja säännönmukaisesti hankintaan
Rekisteröidyltä itseltään.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.